Lokaler

Rinkaby Kyrka

Gamla Arbogavägen, Glanshammar

Vigsel anordas i Rinkaby Kyrka


Myrö Slott

Myrö 912, Glanshammar

Middag och fest anordnas på Myrö Slott